Osa annostuslaitteista käytetään valmistamiimme teollisuuspesukoneisiin ja prosesseihin. Iso osa annostuslaitteista kuitenkin menee eri asiakkaiden valmistusprosesseihin. Annostinlaite voi olla aika- , mäntä- injektori-, johtokykyannostelija tai vaikkapa pH- annostelija. Annostuspumppu voi olla letkupumppu, magneettikalvopumppu, kalvopumppu tai injektori jne.

Nykyaikaisten esikäsittelyprosessien kemikaalien annostelussa käytetään pH- mittaukseen perustuvaa annostusmenetelmää. Laitteisto koostuu: pH- mittauslaitteesta/ annostuksen ohjauksesta, pH-anturista, kemikaalipumppusta tuottosäädöllä ja mahdollisesta toisesta kemikaalipumpusta, eli orjapumpusta tuottosäädöllä.

Kun esikäsittelyprosessissa tapahtuu kemiallinen reaktio, nousee pH sen seurauksena ja pH annostelija käynnistää annostelupumpun syöttämään konversiokemikaalia esikäsittelykylpyyn. Usein esikäsittelykylvyssä tarvitaan myös pesutehostetta, eli tensidiä, joten samanaikaisesti pH- ohjatun kemikaaliannostelun aikana myös orjapumppu syöttää pesutehostetta halutussa suhteessa esikäsittelykylpyyn.

pH- mittaus on tarkka mittausmenetelmä, mutta pH- anturin kalibrointi tulee suorittaa säännöllisesti ja anturi on “kuluva” osa. Toisissa prosesseissa on niin paljon fluoridia, että se liuottaa lasista pH- elektrodia ja lyhentää sen vuoksi anturin käyttöikää.  pH- annostin on myös laite, jolla voidaan annostella neutraloinnissa ja saostusprosesseissa tarvittavia emästä ja happoja.

Dosatron on tarkka annostelija, joka ottaa käyttövoimansa vesijohtoverkon virtauksesta, kun pesulaitteeseen tai leikkuunestelaitteistoon syötetään lisää nestettä. Dosatron – annostelijalla annosteltava kemikaali voi olla esim. työstöneste , hiontaneste, ruostesuoja- aine, inhibiitti tai pesuaine.

Aika-annostelija toimii ajastimen ohjaamana, kun prosessi on käynnissä. Annostuspumpuilla voidaan annostella useita kemikaaleja samanaikaisesti.