Alipainehaihduttimella poistetaan ongelmajätevedestä vesi. Tiiviste tai kiintoaine toimitetaan kierrätykseen tai ongelmajätelaitokseen. Näin säästyy veden kuljetus ja vedestä maksaminen. Alipainehaihdutin lämmittää nesteen noin +70C asteiseksi, joka kiehuu alipaineessa ja höyrystää veden pois, jättäen sakan alipainehaihduttimeen. Alipainehaihdutin on tarkoitettu esimerkiksi konepajoille, pintakäsittelijöille, lämpökäsittelijöille, auto- ja konekorjaamoille tai ympäristöalan yrityksille.

Prosessien kylpyjen huoltoon ja jätevesien käsittelyyn valmistetaan tarpeen mukaan eri saostuslaitteita ja sakan talteenottoa ennen veden viemäröintiä. Kyseessä voi olla myös puusepänteollisuuden maalipitoisten jätevesien maalinsaostus ja sakan talteenotto.

Yleisimpiä jätevedenkäsittelylaitteita ovat:
Saostuslaite ja puristin, suursäkkisuodatin ja alipainehaihdutin