Lämmöntalteenotossa pyritään ottamaan LTO-laitteistolla prosessista poistuva energia takaisin hyötykäyttöön, mahdollisimman suurella hyötusuhteella.