JÄTEVEDENKÄSITTELY ALIPAINEHAIHDUTIN JA SAOSTUSLAITTEET

Alipainehaihduttimella poistetaan ongelmajätevedestä vesi. Jäännöksenä saatu tiiviste tai kiintoaine toimitetaan asianmukaisesti kierrätykseen tai ongelmajätelaitokseen. Näin voidaan minimoida kustannustehokkaasti veden kuljetuksesta ja hankinnasta koituvia menoja.

Alipainehaihdutin lämmittää nesteen noin +40C asteiseksi. Neste kiehuu alipaineessa ja höyrystää veden pois, jättäen sakan alipainehaihduttimeen. Alipainehaihdutin on toimiva ratkaisu esimerkiksi konepajoille, pintakäsittelimöille, lämpökäsittelimöille, auto- ja konekorjaamoille tai ympäristöalan yrityksille.

Prosessien kylpyjen huoltoon ja jätevesien käsittelyyn valmistetaan tarpeen mukaan eri saostuslaitteita ja sakan talteenottoa ennen veden viemäröintiä. Kyseessä voi olla myös puusepänteollisuuden maalipitoisten jätevesien maalinsaostus ja sakan talteenotto.

Kysythän myös meiltä Kluthen T400-sarjan jätevesikäsittely aineita!