TEOLLISUUSPESUKONEET

pesukoneet teollisuuteen

Yksivaihepesukoneessa on suihkupumppu, mikä suihkuttaa pesunestettä pestävien kappaleiden pintoihin ja myös kierrättää samaa pesunestettä. Käytön aikana pesukylpy likaantuu ja siitä pitää erottaa öljy öljynerottimella. Vaihtoehtoina on joko suodattaa öljy tai vaihtaa uusi pesuneste.

Pesukone sisältää tapauskohtaisesti  ohjauskeskuksen, sulkeutuvan oven tai useita ovia, lämmityjärjestelmän ja pintavahtiautomatiikkaa. Yksivaihepesukoneeseen voidaan lisätä lyhyt sumuhuuhtelu, mikä pesun päätyttyä poistaa osan pesuainejäänteestä. Myös ultraäänipesukone on oiva vaihtoehto yksivaiheselle pesukoneelle.

Monivaihepesukone voi olla 2- 4- vaiheinen ja siinä voi olla automaattisesti toimiva ovi tai useita ovia.

Tyypillinen prosessi:

 • pesu- huuhtelu- sumuhuuhtelu
 • pesu- huuhtelu- huuhtelu- sumuhuuhtelu
 • pesu- huuhtelu- huuhtelu- maalintartuntakäsittely tai korroosionestokäsittely.

Monivaihepesukoneessa eri vaiheilla on omat säiliönsä ja kunkin vaiheen ollessa toiminnassa suihkutettava neste palaa omaan säiliöönsä lautasventtiilin kautta. Sumuhuuhtelun vesi valuu yleensä viimeiseen huuhteluun ja näin ollen uudistaa sitä. Vesi voidaan ohjata revesiperiaatteella korvaamaan pesukylvyn haihtumaa ja pisrapoistumaa. Monivaihepesukoneessa käytetään pesukylvylle suodatusta ja öljynerotusta, jotta pesun laatu ja käyttöikä pysyvät korkeana. 

Verkkokuljetinpesukone voi olla yksi- tai useampivaiheinen ja se soveltuu parhaiten suurille tuotantokapasiteeteille. Verkkokuljetinpesukoneelle voidaan asentaa myös kuivausvaihe, joka voi perustua esimerkiksi infrapunakuivaukseen sekä ilmapuhallukseen. Verkkokuljettimen voi korvata myös rullaratakuljettimella, jolloin voidaan käsitellä myös paletteja.

Rumpukuljetinpesukoneessa pienkappaleet kulkevat pesurummun lävitse. Rummun pyöriessä kappaleet liikkuvat eteenpäin ja kulkeutuvat pesu- ja huuhtelulinjan läpi. Pesuvaiheen jälkeen pestyt kappaleet voidaan ohjata esimerkiksi kuivaimeen.

Ripustinkuljetinpesukoneen läpi menee ratakuljetin, johon on ripustettu pestävät tai esikäsiteltävät kappaleet. Pesukone voi olla monivaiheinen ja pesukammioita voi olla myös peräkkäin. Pesukoneen perässä saattaa olla myös kuivauskammio. Pesukoneessa voi olla automaattiset ovet tai oviaukko voi olla täysin avoin.

Laitteisiin ja laitteistoihin voidaan usein asentaa jälkikäteen varusteita, kuten esimerkiksi:

 • Öljynerotin
 • Pussisuodatin
 • Patruunasuodatin
 • Nauhasuodatin
 • Annostinlaite
 • pH-mittalaite / -annostin
 • Johtokykymittalaite / -annostin
 • Seuranta- ja valvontalaitteet